Wedstrijdreglement “Zaai samen met Meli & Natuurpunt 7000 m2 bloemenweide”

 1. De onderneming Meli NV, organiseert een wedstrijd met als naam “Zaai samen met Meli & Natuurpunt 7000 m2 bloemenweide”
 2. De periode van de wedstrijd loopt van 25 april 2019 – 9u00 tot en met 15 juni 2019 – 23u59.
 3. Er kan enkel worden deelgenomen op de website: meli.be/bzzz
 4. Gedurende de actieperiode worden in totaal 2000 zakjes bloemenzaad weggegeven. Dit onder alle deelnemers die een geldige code ingeven.
 5. Enkel geldige codes komende van de biohoning flesjes gekocht bij Delhaize kunnen gebruikt worden om deel te nemen aan de wedstrijd.
 6. Elke code kan slechts één keer geldig gebruikt worden.
 7. Bij twijfel over de echtheid van de codes, moet de code kunnen voorgelegd worden ter controle.
 8. De wedstrijd is een wedstrijd zonder aankoopverplichting en is gratis. De deelname aan de wedstrijd is beperkt tot een eenmalige deelname per e-mailadres.
 9. Deelnemers aan de wedstrijd dienen op elk moment in staat te zijn om een sluitend bewijs van identiteit en leeftijd te leveren zodat Meli NV dit kan controleren en mogelijk misbruik kan tegengaan.
 10. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient u uw gegevens in te vullen op het wedstrijdformulier en een geldige code in te geven komende van een biohoning fles met sticker van de actie.
 11. U dient 18 jaar of ouder te zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd.
 12. Meli NV kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte of directe schade die kunnen voorvallen ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd.
 13. Als de wedstrijd dient te worden geannuleerd, uitgesteld te worden of onderbroken te worden omwille van redenen die los staan van de wil van Meli, draagt deze laatste onder geen enkele vorm de verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan.
 14. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne verwerking in het databestand van Meli NV. De gecapteerde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U hebt inzagerecht en correctierecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 15. Rekening houdende met het feit dat de gegevens van de Meli wedstrijd elektronisch verwerkt worden, aanvaarden de deelnemers dat Meli NV op geen enkele manier verantwoordelijk kan gesteld worden voor fouten of technische problemen ten gevolge van problemen met het internet of technische toepassingen die plaatsvinden tijdens het doorsturen van de deelnameformulieren.
 16. De deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding in van dit reglement. Er kunnen tijdens de wedstrijdperiode door Meli NV wijzigingen aangebracht worden aan het reglement.